Dla kogo jesteśmy?

Przedszkole Integracyjne Kokardka zaplanowano z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości edukacji, terapii oraz opieki nad dziećmi od 2,5  do 6 lat. Stworzyliśmy je dla dzieci także z niepełnosprawnościami. Na co dzień zajmujemy się kształceniem dzieci z niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu „NIEBIESKA KOKARDKA” w Nowym Targu.

Naszym celem jest towarzyszenie dzieciom w poznawaniu świata, rozwijania zainteresowań, pokazaniu jak współdziałać w grupach społecznych. Kokardka jest otwarta na integrację. Nasze długoletnie doświadczenie pozwoli na skuteczną terapię oraz pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, a działania będą podejmowane w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

W placówce realizowany program wychowania przedszkolnego oraz specjalny blok zajęć przedszkolnych dostosowany do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Oprócz grup ogólnych w naszym przedszkolu tworzymy grupy terapeutyczne.

Grupa terapeutyczna składa się  z 4 dzieci a prowadzona jest przez pedagoga specjalnego, co zapewni indywidualne podejście do każdego dziecka oraz sprzyjające warunki rozwoju. Wzajemna współpraca terapeutów gwarantuje kompleksowe wsparcie dziecka. Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

W ramach pobytu zapewniamy dzieciom wyżywienie w formie 4 posiłków, dostarczanych przez firmę cateringową.

Dla każdego dziecka zgłaszającego się do naszej placówki przewidziany jest indywidualnie uzgodniony z rodzicami okres adaptacyjny.

Rodzice naszych podopiecznych we współpracy z zespołem uczestniczą w edukacji, opiece oraz terapii dziecka. Jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi.

Zapraszamy:

  • dzieci zdrowe,

  • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

  • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,

  • dzieci z zaburzeniami zachowania,

  • dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do grupy terapeutycznej jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dla zainteresowanych rodziców przewidujemy możliwość konsultacji lekarskich, dietetycznych oraz badań psychologicznych.

Co nas wyróżnia?

Pomoc w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Systematycznie prowadzimy obserwację stopnia rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych podopiecznych, co umożliwia nam wczesne rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowych. W związku z tym, że na co dzień prowadzimy terapię dla dzieci niepełnosprawnych, będziemy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Rodzice będą mogli liczyć na wsparcie w razie potrzeby a dzieci na specjalistyczną pomoc pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej.