Zasady rekrutacji

Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

 • złożenie Karty Zgłoszenia
 • opłacenie wpisowego (do końca grudnia 2024-wpisowe 0zł)
 • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do przedszkola.

Zapraszamy do zakładki poniżej jak przebiega proces adaptacji. Czas adaptacji ustalamy indywidualnie według potrzeb dziecka.

Pliki do pobrania

Etapy rekrutacji

Zapisy do grup przedszkolnych trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Etapy rekrutacji dziecka:

 • spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola,

 • analiza dostępnej dokumentacji – Karta zgłoszeniowa, orzeczenia, opinie itp.

 • krótka obserwacja dziecka przy obecności rodzica, celem podjęcia decyzji o adaptacji,

 • decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola,

 • podpisanie umowy z rodzicami.

Opłaty w przedszkolu

Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku.

 • wpisowe – 0 zł
  • Od stycznia 2025 koszt wpisowego 550 zł
  • jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za wpisowe obowiązuje tylko na jedno dziecko.
 • czesne : 590 zł miesięcznie
  • Koszt czesnego w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, wynosi 50% ceny czesnego.
 • dzienna stawka żywieniowa (dla dzieci korzystających z cateringu) – 12zł
 • ubezpieczenie NW- 50 zł/rok

Przedszkole czynne cały rok za wyjątkiem 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej.

Najczęstsze pytania

Jak wygląda nasza praca?

Zajmujemy się nie tylko opieką nad dzieckiem, ale również wszechstronnym wspomaganiem jego rozwoju. Prowadzimy dla dzieci zajęcia dydaktyczne dostosowane do ich wieku. Są to różnego rodzaju zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zajęcia mające na celu rozwój małej i dużej motoryki, a także zajęcia przy muzyce z elementami rytmiki. Kształtujemy prawidłowe nawyki higieniczne i porządkowe. Odpowiednio dobrany program zajęć pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelowanie bariery, które mogą go hamować.

Dzieci mają kontakt z  przedstawieniami teatralnymi, organizujemy dla nich spotkania z ciekawymi osobami.

Czy w związku z rozpoczęciem korzystania z przedszkola istnieje ryzyko, iż dziecko będzie chorowało?

Przedszkole zapewnia higieniczne warunki dla każdego z dzieci. Zarówno pościel jak i łóżeczka  najmłodszych dzieci są dedykowane dla każdego indywidualnie. Są odpowiednio opisane a także przechowywane oddzielnie tak aby się ze sobą nie stykały.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci  ustawiane są lampy przepływowe. Montaż lamp zwiększa ochronę higieniczno-bakteriologiczną a tym samym ogranicza ryzyko częstych infekcji. Urządzenia pozwalają nie tylko dezynfekować powietrze, ale także całe pomieszczenia w tym zabawki czy chociażby wykładziny w nocy, gdy w placówce nikt nie przebywa. Lampy przepływowe nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne drobnoustroje a jednocześnie poprzez specjalistyczną konstrukcję są całkowicie bezpieczne dla dzieci.Posiadamy także odkurzacze parowe, które pod wysokim ciśnieniem pary, niwelować będą wszystkie nieczystości i drobnoustroje.

Jeśli będziemy wzajemnie dbali o stan zdrowia dzieci, to ryzyko łapania infekcji w przedszkolu będzie mniejsze.

Jak w Państwa przedszkolu wygląda proces adaptacji?

U każdego dziecka proces adaptacji  przebiega inaczej, różnice te mogą być różne pod względem rozwoju ruchowego, społecznego, poznawczego oraz poziomu zdolności przystosowawczych. Dziecku łatwiej będzie się przystosować do okresu przedszkolnego jeżeli, zostanie odpowiednio do niego przygotowane. Najpierw rodzic powinien stwarzać sytuacje poza domem, w których dziecko mogłoby zostać samo bez niego np. u cioci, sąsiadki, babci.
W naszej placówce podchodzimy indywidualnie do każdej pociechy. Naszym celem jest osiągnięcie przez dziecko pełnego, harmonijnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Dlatego każda adaptacja dla naszych pociech jest dobierana do jego możliwości psychofizycznych. Proces adaptacji jest procesem złożonym, chcemy aby maluchy czuły się u nas bezpiecznie, dlatego ważne jest aby rodzic uczestniczył w adaptacji dziecka. Nie bez powodu mówi się, że „na kolanach mamy lepiej się bać”. Podczas adaptacji korzystamy z między innymi z modelu Berlińskiego, który składa się z czterech faz:

FAZA WSTĘPNA -> PRÓBA SEPERACJI -> STABILIZACJA -> FAZA KOŃCOWA

FAZA WSTĘPNA – Pierwsze trzy dni w przedszkolu dziecko spędza jedną; maksymalnie dwie godziny. W obecności rodzica poznaje: opiekunów, dzieci, placówkę, bawi się.
PRÓBA SEPERACJI – Rodzic jest w pobliżu, ale rozstaje się z dzieckiem (na początku wystarczy kilka minut). Rodzic oznajmia dziecku, że musi wyjść, żegna się z nim i wychodzi. Ważne jest krótkie pożegnanie. Jeżeli pociecha jest spokojna rodzic może wrócić najpóźniej po 30 min.
STABILIZACJA – Dziecko spędza czas w placówce bez rodzica. Pociecha jest stopniowo wprowadzana w grupę, gdzie bawi się równolegle z innymi dziećmi, podąża za planem dnia. Maluch jest odbierany wcześniej z placówki. Ważnym elementem jest zapewnienie dziecka, że zostanie odebrane o wyznaczonej porze np. po zupie.
FAZA KOŃCOWA – Maluch spędza czas bez rodzica. Sukcesem jest, gdy dziecko akceptuje opiekuna, traktuje go jako „bezpieczną przystań”. W smutnych momentach np. rozstanie z rodzicem znajduje pocieszenie u opiekuna.

W początkowych dniach prosimy o wcześniejsze odbieranie pociech, aby nie zaburzyć poczucia bezpieczeństwa maluszka.

Co nas wyróżnia?

Pomoc w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Systematycznie prowadzimy obserwację stopnia rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych podopiecznych, co umożliwia nam wczesne rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowych. W związku z tym, że na co dzień prowadzimy terapię dla dzieci niepełnosprawnych, będziemy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Rodzice będą mogli liczyć na wsparcie w razie potrzeby a dzieci na specjalistyczną pomoc pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej.